Rådsmøte 10.01.23

Til stede: Maya Sol Sørgård, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 01/23: Leder av Finansstyret presenterer budsjettet

Rådet har fått gjennomgått Finansstyret forslag til budsjett for 2023 ved leder av Finansstyret

Sak 02/23: Godkjenning av budsjett for 2023

Rådet jobber videre med sin innstilling til medlemmer til Finansstyret

Vedtak
Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2023, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.