Rådsmøte 24.01.23

Til stede: Maya Sol Sørgård, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 03/23: Konstituering av Rådet

I henhold til lovene konstituerer Rådet seg selv på første møte etter valg av medlemmer til Rådet

Vedtak:

Leder: Sveinung Heide Vaskinn
Nestleder: Ingeborg Hollekom Bringslid
Sekretær: Miriam Urke Nesbø
Medlem: Bernhard Kvaal
Medlem: Maya Sol Sørgård
Medlem: Jan Henrik Jahren

Sak 04/23: Siden sist

Sak 05/23: Innstilling til Finasstyret

Rådet skal i henhold til lovene komme med innstilling til medlemmer til Finannsstyret i april. For å sikre forutsigbarhet og kontinuitet velger Rådet å presentere sin innstilling til leder av Finannstyret allerede nå.

Vedtak
Rådet innstiller Monica Rolfsen som Leder av Finannstyret for kommende periode 23/25

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.