Rådsmøte 31.01.23

Til stede: Maya Sol Sørgård, Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Jan Henrik Jahren

Sak 06/23: Siden sist

Sak 07/23: Gjennomgang av FS-papirer

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte.

Sak 08/23: Innstilling til Finansstyret

Rådet jobber videre med sin innstilling til medlemmer til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.