Rådsmøte 23.02.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Maya Sol Sørgård og Jan Henrik Jahren

Sak 09/23: Vedtak om revidert budsjett for Nybygg på Fengselstomta

Vedtak
Rådet har fått presentert, gjennomgått underlag for, og behandlet Finanstyrets forslag til revidert budsjett for Nybygg, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.