Rådsmøte 28.02.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Maya Sol Sørgård og Jan Henrik Jahren

Sak 10/23: Siden sist og internadministrasjon

Oppsummering fra Samfundsmøte:

Sak 11/23: Spørsmål rundt behandling av intern meningsytring

Rådet har mottatt spørsmål om behandling av en intern meningsytring med økonomiske konsekvenser.

Rådets tolkning er at forslag som behandles av Studentersamfundet samlet til Samfundsmøte som er av økonomisk art (konsekvenser) skal behandles etter paragraf §15.5. Det vil si at Finansstyret skal behandle forslaget før det behandles i Samfundsmøte.

Dette betyr at den annonserte interne meningsytringen som angår hvem Studentersamfundet kan, og ikke kan, ha samarbeid med, tolkes å ha økonomiske konsekvenser og går da inn under §15.5.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.