Rådsmøte 14.03.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal og Maya Sol Sørgård

Sak 12/23: Siden sist og internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte

Sak 13/23: Areid med innstilling til Finansstyret

Rådet forstetter arbeidet med innstillinga til Finasstyret

Sak 14/23: Spørsmål om lovendringer

Rådet bistår Styret i arbeidet med lovendringsforslag rundt digital votering.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.