Rådsmøte 18.04.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 20/23: Vedtak anbefaling om godkjenning av budsjett

Finansstyrets leder, Dag Herrem, gjennomgikk budsjett og årsberetning og svarte på Rådets spørsmål.

Vedtak

Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap og årsberetning for 2022. Rådet finner at det er formelt i orden, og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet og årsberetningen for 2022.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.