Rådsmøte 20.04.23

Vedtak fattet via digital samhandlingstjeneste.

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, Bernhard Kvaal, og Maya Sol Sørgård

Sak 21/23: Godkjenning av lovforslag §18 Avstemning

Rådet har mottatt tre lovforslag vedrørende §18 Avstemning

Eksisterende lov
Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Skriftlig avstemning (urnevalg) skal holdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall, hverken ved fullmektig eller med deponering av stemmeseddel.
Forslag 1
Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Hemmelig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen.
Forslag 2
Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Hemmelig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være hemmelig, og skje med urnevalg. Ved urnevalg kan det ikke stemmes ved forfall. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen.
Forslag 3
Avstemning skjer som regel ved håndsopprekning med medlemskort. Skriftlig avstemning skal avholdes dersom minst ti medlemmer krever det. Ved valg der det er kommet forslag om flere kandidater enn det som skal velges, skal avstemningen være skriftlig. Skriftlig avstemning skal være hemmelig. Ordstyreren skal si fra når avstemningen begynner og når den slutter. Utenom dette tidsrommet kan ikke avstemning skje. Innenfor dette tidsrommet kan ingen tale, dersom det ikke gjelder avstemningsordenen. Det kan ikke stemmes ved forfall.
Vedtak
Rådet finner de tre forslagene til endring av §18 Avstemning formelt i orden i henhold til dagens lover.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.