Rådsmøte 03.05.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Siden sist og internadministrasjon

Generalforsamling ble gjennomført:

Sak 22/23: Gjennomgang av sakspapirer til FS-møte

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.