Rådsmøte 16.05.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 23/23: Anke i Styrets disiplinærsak V09/2023

Rådet mottok anke av Styrets vedtak i disiplinærsak V09/2023 den 13.05.2023.

Vedtak

Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets område og virke. Straffen gjelder til og med 25.05.2023. Dette for brudd på husorden og ferdsel som har medført fare for egen og andres sikkerhet, samt for Studentersamfundets tekniske utstyr. Det er skjerpende at medlemmet innehar et tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 16.05.2023.

Vedtaket er fattet 16.05.23 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte onsdag 17.05.2023.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.