Rådsmøte 30.05.2023

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 24/23: Siden sist og internadministrasjon

Ingenting å protokollføre

Sak 25/23: FS-papirer

Rådet har gjennomgått sakspapirene til kommende Finansstyremøte

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.