Rådsmøte 13.06.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Bernhard Kvaal

Sak 26/23: Orientering om status for Nybygg

Rådet fikk en grundig orientering om status så langt i form av avvik fra framdriftsplan og budsjett. Revidert budsjett for prosjektet på 250 mill NOK ser fortsatt ut til å rekke. Det er pr dags dato en reserve på 3,5 mill NOK som ikke er bundet opp. Dette inkluderer omstridt beløp knyttet til setninger etc. Det antas at byggherre (Samfundet) og entreprenør (Ruta) blir enig om et noe lavere beløp til slutt. I og med at arbeidet nå skjer i hovedsak over bakken, og at kontrakt er basert på ganske detaljert prosjektering, så er risikoen for overskridelser stadig lavere. FS og ansvarlige synes å være strenge med endringer slik at det ikke ender opp i uventede tillegg. Ferdigstillelse kan bli litt senere enn den siste reviderte framdriftsplan som kom på nyåret, men det forventes at bygget er ferdig til påska 2024. Forholdet mellom byggherre (Samfundet) og entreprenør (Ruta) fungerer bra og man har en åpen tone. Det betyr at eventuelle problemer og annet umiddelbart blir meldt.

Rådet har et godt inntrykk av det arbeidet som utføres og at kontrollen fra byggherre er god. Rådet er spesielt opptatt av den økonomiske delen av prosjektet og det ser bra ut. Rådet er godt tilfreds med orienteringen og ønsker en ny orientering tidlig på høsten.

Orienteringen var ved Øyvind Hauge og Annika Olsen

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.