Rådsmøte 22.06.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Bernhard Kvaal, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 27/23: Siden sist og internadministrasjon

Rådet har diskutert de siste ukene, samt lagt planer for de første ukene etter sommeren.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.