Rådsmøte 15.08.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 28/23: Siden sist og internadministrasjon

Rådet har diskutert de siste ukenes aktivitet, lagt planer for de kommende ukene, og er nær ved å sluttføre prosessen "kjøpe Rådetpins i tide til UKA"

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.