Rådsmøte 05.09.23

Til stede: Sveinung Heide Vaskinn, Jan Henrik Jahren, og Maya Sol Sørgård

Sak 29/23: Internadministrasjon

Intet til protokollen

Sak 30/23: Spørsmål fra Styret

Intet til protokollen

Sak 31/23: FS-sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte deres observatør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.