Rådsmøte 09.10.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, Bernhard Kvaal, og Maya Sol Sørgård

Sak 32/23: Internadministrasjon

Rådet har siden sist hatt gjennomgang av disiplinærapparatet med Styret, Husmann (Leder for kontrollørene), og Daglig leder.

Sak 33/23: FS-sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.