Rådsmøte 31.10.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Maya Sol Sørgård

Sak 37/23: Internadministrasjon

Rådet har siden sist hatt hatt møte med Styret, Daglig leder, og Finansstyrets leder vedrørende revisjon av beredskapsplan. Arbeidet vil fortsette fram til jul.

Rådet har fordelt Samfundsmøtevakter fram til jul

Sak 38/23: FS-sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.