Rådsmøte 11.11.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Jan Henrik Jahren

Sak 39/23: Vedtak anke i Styrets sak H09-01

Rådet mottok anke av Styrets vedtak i disiplinærsak H09-01/2023 den 07.11.2023. Anken er behandlet basert på eksisterende og ny informasjon. Rådet finner saksgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte et vedtak.

Rådet har på bakgrunn av anmeldelsen vedtatt følgende: Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, med unntak for utførelse av kritisk verv-arbeid. Straffen gjelder til og med 14.01.2024, som innebærer utestengelse i 11 uker. Dette for brudd på husorden og ferdsel som har medført fare for egen sikkerhet. Det er skjerpende at medlemmet innehar et ansvarsfullt tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 30.10.2023.

Vedtaket er fattet 11.11.23 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte lørdag 11.11.2023.

Sak 40/23: Vedtak anke i Styrets sak H09-02

Rådet mottok anke av Styrets vedtak i disiplinærsak H09-02/2023 den 07.11.2023. Anken er behandlet basert på eksisterende og ny informasjon. Rådet finner saksgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte et vedtak.

Rådet har på bakgrunn av anmeldelsen vedtatt følgende: Rådet har vedtatt å idømme et medlem utestengelse fra Studentersamfundets område og virke, med unntak for utførelse av kritisk verv-arbeid. Straffen gjelder til og med 14.01.2024, som innebærer utestengelse i 11 uker. Dette for brudd på husorden og ferdsel som har medført fare for egen sikkerhet. Det er skjerpende at medlemmet innehar et ansvarsfullt tillitsverv. Dommen er gjeldende fra 30.10.2023.

Vedtaket er fattet 11.11.23 og vil bli referert på førstkommende Samfundsmøte lørdag 11.11.2023

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.