Rådsmøte 28.11.23

Til stede: Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, og Bernhard Kvaal

Sak 41/23: Internadministrasjon

Sidens sist er det valgt medlemmer til Rådet. Sveinung Heide Vaskinn og Miriam Urke Nesbø ble gjenvalgt, og Aleksander Skre ble valgt inn til sin første periode i Rådet.

Rådet takker Jan Henrik Jahren for viktige bidrag i sin periode i Rådet.

Sak 42/23: Spørsmål fra et medlem angående Sikringsfondet

Rådet har diskutert saken, vil følge den opp med Finansstyret, og svare medlemmet.

Sak 43/23: FS-sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Sak 44/23: Endringer i FS-bok

Rådet har gitt sine innspill til overordna endringer i FS-bok, inkludert oppdatering av gjeldende lovverk

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.