Rådsmøte 29.11.23

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Jan Henrik Jahren, og Bernhard Kvaal

Sak 45/23: Møte mellom Rådet og FS-leder

Rådet har hatt et oppsummeringsmøte vedrørende blant annet økonomi og drift med FS-leder Monica Rolfsen

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.