Rådsmøte 05.12.23

Til stede fra Rådet: Maya Sol Sørgaard, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, og Bernhard Kvaal

Til stede fra Nybyggprosjektet: Øyvind Hauge og Annika Olsen

Sak 46/23: Møte mellom Rådet og Nybyggprosjektet

Rådet har fått en gjennomgang av status for Nybyggprosjektet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.