Rådsmøte 12.12.23

Til stede: Maya Sol Sørgaard, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Ingeborg Hollekim Bringslid, og Bernhard Kvaal

Sak 47/23: Internadministrasjon

Rådet diskuterte møte med FS-leder, og Nybyggprosjektet, samt la planer for de første ukene etter nyttår

Sak 48/23: FS-sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.