Rådsmøte 10.01.24

Til stede fra Rådet: Maya Sol Sørgård, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Ingeborg Hollekim Bringslid, Bernhard Kvaal og Aleksander Skre

Til stede fra Finansstyret & Administrasjonen: FS-leder Monica Rolfsen, Daglig Leder Nora Røkaas Hermansen, Økonomiansvarlig Sturla Hansen

Sak 01/24: Møte mellom Rådet og FS

Rådet fikk en budsjettpresentasjon fra Finansstyret og fikk muligheten til å stille spørsmål.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.