Rådsmøte 16.01.24

Til stede: Maya Sol Sørgaard, Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Ingeborg Hollekim Bringslid, Bernhard Kvaal og Aleksander Skre

Sak 02/24: Internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte. Rådet har hatt møte med styret om disiplinæraparatet. Rådet har mottatt noen e-post med spørsmål som følges opp.

Sak 03/24: Konstituering av Rådet

I henhold til lovene konstituerer Rådet seg selv på første møte etter valg av medlemmer til Rådet

Vedtak:

Leder: Sveinung Heide Vaskinn
Nestleder: Ingeborg Hollekom Bringslid
Sekretær: Maya Sol Sørgård
Medlem: Bernhard Kvaal
Medlem: Miriam Urke Nesbø
Medlem: Aleksander Skre

Sak 04/24: FS-Valg

Rådet jobber kontinuerlig med sin innstilling til finansstyremedlemmer, og begynner nå aktivt med innstillingsprosessen fram mot Generalforsamlingen i vår.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.