Rådsmøte 20.02.24

Til stede: Sveinung Heide Vaskinn, Ingeborg Hollekim Bringslid, Aleksander Skre, Bernhard Kvaal og Maya Sol Sørgård

Sak 09/24: Arbeid med tolking av meningsytringene

Rådet har fått mye spørsmål om konsekvens av meningsytring mot våpenproduksjon og svarer ut spørsmål og kommer med tolkninger.

Sak 10/24: Arbeid med innstilling til Finansstyret

Rådet fortsetter arbeidet med innstillingen til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.