Rådsmøte 26.02.24

Til stede: Ingeborg Hollekim Bringslid, Sveinung Heide Vaskinn, Aleksander Skre, og Maya Sol Sørgård

Sak 11/24: Siden sist og internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte

Sak 12/24: Spørsmål om lovendringer

Rådet bistår i spørsmål om lovendring angående interimstyre

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.