Rådsmøte 05.03.24

Til stede: Sveinung Heide Vaskinn, Aleksander Skre, Bernhard Kvaal og Maya Sol Sørgård

Sak 13/24: Siden sist og internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte

Sak 14/24: Finansstyret sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Sak 15/24: Svar på spørsmål

Rådet utarbeider svar til spørsmål som har kommet inn over mail.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.