Rådsmøte 02.04.24

Til stede: Sveinung Heide Vaskinn, Miriam Urke Nesbø, Ingeborg Hollekim Bringslid, Bernhard Kvaal, Maya Sol Sørgård og Aleksander Skre

Sak 16/24: Internadministrasjon

Rådet oppdaterte hverandre på aktiviteten siden sist møte.

Sak 17/24: Rådets årshjul

Rådet gjennomgikk sitt årshjul og sørget for at arbeidet var i rute.

Sak 18/24: Arbeid med innstilling til Finansstyret

Rådet fortsetter arbeidet med innstillingen til Finansstyret.

Sak 19/24: Spørsmål om medlemskort

Rådet bistår i spørsmål om medlemskort

Sak 20/24: Finansstyrets sakspapirer

Rådet gjennomgikk og behandlet sakspapirene til kommende Finansstyremøte, og forberedte sin observatør

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.