LOVER OG STATUTTER  


for

Studentersamfundet i Trondhjem


Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994
(Ajourført t.o.m. vedtak av 25.02.2017)


Sidene oppdateres av Rådet: raadet@samfundet.no