LOVER OG STATUTTER  


for

Studentersamfundet i Trondhjem


Vedtatt i Samfundsmøte 19.11.1994
(Ajourført t.o.m. vedtak av 24.08.2023)


Sidene oppdateres av Rådet: raadet@samfundet.no