E-post-vedtak 13.02.2008

Sak 01/08: Budsjett 2008

Vedtak

"Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budsjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2008, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Vi anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget."

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.