E-post-vedtak 11.04.2008

Sak 10/08: Instilling til FS

Vedtak

Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret:

Nestleder: Marit Gjeset
Medlem: Trond Skjefstad (gjenvalg)
Medlem: Dag Herrem

Begrunnelse legges frem på generalforsamlingen.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.