E-post-vedtak 13.02.2008

Sak 13/08: Lovforslag

Vedtak

"Rådet har behandlet forslag til endringer av Samfundets lover, Statutter for Under Dusken, Statutter for Studentradioen og Statutter for Student-TV'n fremmet av Astrid Pihl. Rådet finner at forslaget er formelt i orden."

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.