Rådsmøte 26.05.2008

Til stede: Jan David Ytrehus, Jon Forbord, Halvard Kaupang, Norvald Ryeng, Martin F. Svarva

Forfall: Bernhard Kvaal

Sak 14/08: Diskusjon av FS-Saker

Saker til påfølgende FS-møte ble diskutert.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.