Rådsmøte 29.09.2008

Til stede: Jon Forbord, Norvald Ryeng, Halvard Kaupang, Martin F. Svarva

Forfall: Bernhard Kvaal, Jan David Ytrehus

Sak 21/08: Rapport fra Disiplinærkomiteen

Vedtak

"Rådet takker komiteen for arbeidet som er utført.

Rådet utvider komiteens mandat til å omfatte følgende: Lage et forslag til samlet rammeverk for behandling av disiplinærsaker, med oversikt over typiske saker som går igjen, gjerne med eksempler, samt forslag til strafferammer for disse typiske sakene.

Rådet ønsker videre et forslag til en oversikt som tydeliggjør hvordan personer med ulike roller - henholdsvis medlem i Studentersamfundet, gjengmedlem, gjengsjef, funksjonør og kontrollør - plikter å reagere om de oppdager et brudd på disiplinærreglementet.

Rådet gir også komiteen fullmakt til å gå videre emd de foreslåtte spørsmålene i spørreundersøkelsen."

Komiteens rapport vil være unndratt offentligheten grunnet behandlingen av tidligere disiplinærsaker. Det vil imidlertid bli utarbeidet et offentilg dokument på bakgrunn av denne.

Tidsramme: Rapporten skal være ferdig ultimo januar 2009.

Sak 22/08: Web-offentliggjøring av protokoll

Rådet gir Jon Forbord myndighet til å kontakte Styret og Layout Info Marked vedrørende bruk av Studentersamfundets nettsider for publisering av saksdokumeter som i henhold til Studentersamfundets lover skal være offentlige.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.