Rådsmøte 25.08.2008

Til stede: Jon Forbord, Norvald Ryeng, Kari-Anne Edvardsen, Halvard Kaupang, Martin F. Svarva, Jan-David Ytrehus

Forfall: Ingen

Sak 01/09: Konstituering

Vedtak

Leder: Norvald Ryeng
Nestleder: Halvard Kaupang
Sekretær: Martin F. Svarva
Medlem: Kari-Anne Edvardsen
Medlem: Jan David Ytrehus
Medlem: Jon Forbord

Sak 02/09: Kandidater til Finansstyret

Rådet har diskutert saken. Jan David Ytrehus følger opp i henhold til Rådets innspill.

Sak 03/09: Rapport fra disiplinærkomiteen

Rådet tar Jon Forbords orientering til etterretning. Jon videreformidler Rådets innspill til komiteen. Rådet ber om at rapporten foreligger innen 19. april.

Sak 03/09: Diskusjon av FS-saker

Norvald Ryeng formidler Rådets innspill til Finansstyret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.