Rådsmøte 11.03.2009

Til stede: Jon Forbord, Norvald Ryeng, Kari-Anne Edvardsen, Halvard Kaupang, Jan David Ytrehus, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 05/09: Kandidater til Finansstyret

Rådet har diskutert videre fra forrige Rådsmøte, Jan David Ytrehus og Martin F. Svarva følger opp ytterligere i henhold til Rådets innspill.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.