Rådsmøte 30.03.2009

Til stede: Jan David Ytrehus, Norvald Ryeng, Kari-Anne Edvardsen, Halvard Kaupang, Martin F. Svarva

Forfall: Jon Forbord

Sak 06/09: Innstilling til Finansstyret

Vedtak

"Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret:

Leder: Nils Kobberstad
Medlem: Eirik Furset
Medlem: Per-Ivar Maudal

Begrunnelse legges frem på generalforsamlingen."

Sak 07/09: FS-saker

Rådet har diskutert saker til neste FS-møte. Norvald Ryeng formidler Rådets innspill videre til Finansstyret.

Sak 08/09: Kandidater til Mediastudstyret

Rådet har diskutert saken. Jan David Ytrehus følger opp i henhold til Rådets innspill.

Sak 09/09: Forespørsel om forholdet mellom gjenginstruks og Studentersamfundets lover

Rådet har fått en skriftlig henvendelse vedrørende hvorvidt gjengenes instrukser er overordnet Studentersamfundets lover, eller omvendt, ved uoverensstemmelse mellom disse. Generelt gjelder det at Studentersamfundets lover er overordnet gjengens instruks i slike tilfeller, og at gjengens instruks må oppdateres.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.