E-post-vedtak 01.04.2009

Sak 10/09: Innstilling til Mediastudstyret

Vedtak

Rådet innstiller følgende medlemmer til Mediastudstyret:

Medlem: Gøril Furu
Vara: Hilde K. Misje

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.