Rådsmøte 22.04.2009

Til stede: Halvard Kaupang, Kari-Anne Edvardsen, Jan David Ytrehus, Jon Forbord, Norvald Ryeng

Forfall: Martin F. Svarva

Sak 11/09: Godkjenning av regnskap for 2008

Vedtak

Vedtak 1: "Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap for 2008. Rådet finner regnskapet formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2008".

Vedtak 2: "Rådet noterer seg kassaavviket og følger Finansstyrets videre håndtering av saken."

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.