Rådsmøte 27.05.2009

Til stede: Norvald Ryeng, Halvard Kaupang, Kari-Anne Edvardsen, Jon Forbord, Jan David Ytrehus

Forfall: Martin F. Svarva

Sak 12/09: Rapport fra disiplinærkomiteen

Komiteen renskriver rapporten. Rådet forventer rapporten i løpet av sommeren.

Sak 13/09: FS-sak om videre drift i Lyche

Vedtak

"En evaluering bør kommentere hvorvidt de mål og forventninger som lå til grunn for vedtaet er oppnådd. Rådet kan ikke se at Finansstyret så langt i sin behandling i tilstrekkelig grad har kommentert grad av måloppnåelse.

Rådet kan ikke se at alternativ 1 og 2 pr. dags dato er utredet i tilstrekkelig grad til realitetsbehandling."

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.