Rådsmøte 01.09.2009

Til stede: Norvald Ryeng, Halvard Kaupang, Kari-Anne Edvardsen, Jon Forbord, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 14/09: FS-Saker

Rådet har diskutert saker til neste Finansstyremøte. Norvald Ryeng formidler Rådets innspill videre til Finansstyret.

Sak 15/09: Rapport fra Disiplinærkomiteen

Renskrevet rapport vil bli lagt frem for Rådet slik at den kan behandles på rådsmøte 19. oktober 2009.

Sak 16/09: Rådsmøter høstsemesteret 2009

Rådet vil avholde møter på følgende datoer høstsemesteret 2009: 21. september, 19. oktober og 16. november.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.