Rådsmøte 30.09.2009

Til stede: Norvald Ryeng, Kari-Anne Bains (tidl. Edvardsen), Jon Forbord, Jan David Ytrehus, Martin F. Svarva

Forfall: Halvard Kaupang

Sak 17/09: FS-Saker

Rådet har diskutert saker til neste Finansstyremøte. Norvald Ryeng formidler Rådets innspill videre til Finansstyret.

Sak 18/09: Budsjett 2010

Rådet har diskutert finansstyrets forslag til budsjett 2010. rådet ønsker å poengtere at størrelsen på budsjettert årsresultat er svært moderat i forhold til total omsetning.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.