Rådsmøte 18.01.2010

Til stede: Halvard Kaupang, Jan David Ytrehus, Martin Svarva, Kari-Anne Bains, Norvald Ryeng, Jon Forbord, Siri Syrtveit

Forfall: Ingen

Sak 01/10: Konstituering

Vedtak

Leder: Halvard Kaupang
Nestleder: Martin F. Svarva
Sekretær: Siri Syrtveit
Medlem: Jan David Ytrehus
Medlem: Kari-Anne Bains
Medlem: Jon Forbord

Sak 02/09: Kandidater til Finansstyret

Rådet har diskutert saken. Jan David Ytrehus følger opp i henhold til Rådets innspill.

Sak 03/09: Diskusjon av FS-saker

Rådet har diskutert sakene. Halvard Kaupang tar med rådets innspill til Finansstyremøtet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.