Rådsmøte 25.02.2010

Til stede: Jan David Ytrehus, Halvard Kaupang, Kari-Anne Bains, Martin F. Svarva

Forfall: Jon Forbord, Siri Syrtveit

Sak 04/10: Rapport fra disiplinærkomiteen

Vedtak

"Rådet har mottatt komiteens rapport og anser med dette komiteens arbeid for avsluttet. Vi takker komiteen for arbeidet. Rådet vil basert på rapporten forfatte et dokument som kan distribueres."

Sak 05/10: Kandidater til Finansstyret

Rådet har diskutert saken. Jan David Ytrehus og Halvard Kaupang har ansvar for videre oppfølging.

Sak 06/10: Diskusjon av FS-saker

Rådet har diskutert saker til neste Finansstyremøte. Halvard Kaupang formidler Rådets innspill videre til Finansstyret.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.