Rådsmøte 07.04.2010

Til stede: Halvard Kaupang, Jan David Ytrehus, Jon Forbord, Martin F. Svarva, Siri Syrtveit

Sak 07/10: Innstilling til Finansstyret

Vedtak

Rådet innstiller følgende medlemmer til Finansstyret:

NestlederDag Herrem
MedlemTrond Skjefstad
MedlemNina Steen

Vedtaket skal kunngjøres på Samfundsmøtet 14.04.2010.

Halvard Kaupang og Jan David Ytrehus gis mandat til å kommunisere innstillingen utad.

Sak 08/10: Allmøte i Storsalen 13.04.2010.

Martin F. Svarva leder møtet, Siri Syrtveit er referent.

Sak 09/10: Disiplinærrapport

Halvard Kaupang leder arbeidet med å utforme et dokument. Rådet for øvrig bidrar.

Sak 10/10: Svar på Styrets henvendelse: "Rett til å møte sin anklager"

Rådet har mottat en videresendt henvendelse fra Samfundets styreleder om en anklaget "har rett til å møte sin anklager dersom man har blitt anklaget for å bryte en hybelregel, dersom denne personen ikke er LØK-sjef eller Husmann?"

Svar: Rådet kan ikke finne tilstrekkelig grunnlag for en slik rett til å vite hvem som har observert og eventuelt rapportert et regelbrudd, all den tid det er kjent hvem som er ansvarlig for påtale i saken og etterforskning og behandling av den. Påtalemyndigheten (Husmann) står fritt til å hente inn anonyme vitneutsagn i forbindelse med etterforksning av en slik sak. Dersom saken er opprettet på bakgrunn av et vitneutsagn, for eksempel et innrapportert regelbrudd, bør Studentersamfundet ha tiltro til at påtalemyndigheten har etterforsket saken tilstrekkelig og innhentet andre vitneutsagn i tillegg til det initielle.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.