E-post-vedtak pr. 28.04.2010

Sak 11/10: Godkjenning av Studentersamfundets regnskap for 2009

Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap for 2009. Rådet finner regnskapet formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2009.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.