Rådsmøte 18.11.2010

Til stede: Halvard Kaupang, Siri Syrtveit, Jan David Ytrehus, Øydis Kristine Flateby, Martin F. Svarva

Forfall: Ingen

Sak 28/10 Rapporteringsrutiner vakter –- husmann

rådet har blitt gjort oppmerksom på enkelte mangler i rutinene for rapportering mellom vaktene og Husmann, i tilfeller der politianmeldelse er aktuelt. Rådet følger opp saken videre i forhold til vaktene og Husmann.

Sak 29/10 Innstilling til FS

Rådet har diskutert saken, og vil gå i dialog med Finansstyret og representanter for gjengene for å kartlegge videre prosess.

Sak 30/10 Tolkning av instruks om funke- og følgerett

Gjengsjefkollegiet har henvendt seg til Rådet vedrørende rutiner for midlertidige inndragelser av funke- og følgeretten ved spesielle anledninger.

Rådets oppgave er å tolke Samfundets lover. Instruksen om funke- og følgerett er en instruks vedtatt av Finansstyret, følgelig er det Finansstyrets prioriteringer og intensjoner som må være førende for hovrdan instruksen tolkes.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.