Rådsmøte 13.01.2011

Til stede: Halvard Kaupang, Martin Svarva, Siri Syrtveit, Øydis Kristine Flateby, Eivind Birkedal

Sak 1/11 Konstituering

Rådet konstituerer seg på følgende måte

Leder: Halvard Kaupang

Nestleder: Martin Svarva

Sekretær: Eivind Birkedal

Medlem: Øydis Flateby, Jan David Ytrehus

Sak 2/11 Budsjett for 2011

Rådet diskuterer saken og videre samtale vil bli tatt med GRIF og GSK for å informere og hente inn synspunkt.

Sak 3/11 Innstilling til FS

Halvard kontakter mulige kandidater. GRIF og GSK høres også med om sine syn og erfaringer med FS.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.