Rådsmøte 19.02.2011

Til stede: Halvard Kaupang, Martin Svarva, Eivind Birkedal, Jan David Ytrehus, Øydis Flateby

Sak 4/11 Innstilling til FS

Tidligere GRIF og nåværende GRIF er kalt inn og har avgitt forklaring på sin erfaring med FS, gjengenes behov og sin vurdering om hvilke medlemmer som bør vurderes fremover.

Sak 5/11 Budsjett 2011

Rådet har videre diskutert budsjettet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.