Epost vedtak 2.2.2011

Budsjett 2011

Vedtakstekst: «Rådet har gått igjennom Finansstyrets budsjettforslag for Studentersamfundet 2011 og har funnet at det er satt opp i tråd med gjeldende lover og regler.

Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne budsjettforslaget, men har følgende kommentarer: Finansstyret forventer gjennom budsjettforslaget en økning i serveringsinntekter og aktivitetsnivået ved Studentersamfundet. Økningen er størst i Trondheim Interrail Centre og lokalet Lyche, og det er av stor betydning at disse følges tett opp hvis budsjettet skal kunne gjennomføres. Rådet vil også vektlegge viktigheten av å ha gode rutiner for rapportering og løpende oversikt over den økonomiske situasjonen slik at en budsjettrevisjon kan skje tidlig og raskt hvis det synes nødvendig. Rådet vil påpeke at et driftsresultat tilsvarende rundt 0,5 % av omsetningen ikke er bærekraftig på sikt hvis Studentersamfundet ønsker å opprettholde driften uten tilskudd fra UKA. Rådet etterlyser også langtidsbudsjetter for Studentersamfundet.»

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.